Quantcast

Tips dyscalculie

Praktische aanpak en tips voor ouders en leerkrachten van een kind met dyscalculie.

Inhoud

Praktische aanpak

 • Geef het kind altijd rekenopdrachten op papier, wanneer de opdracht alleen voorgelezen wordt maakt dit het nog lastiger voor het kind.
 • Zorg er voor dat het kind de tussenstappen en tussenuitkomsten opschrijft.
 • Help het kind bij de keuze maken voor de juiste stappen bij het uitvoeren van een berekening. Stel vragen als: ‘ welke formule moet je gebruiken om dit uit te rekenen?, moet je dit bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken?’.
 • Geef het kind extra tijd voor rekentoetsen.
 • Wanneer een kind oefeningen of opdrachten in de les niet af krijgt, moet dit niet worden meegegeven als extra huiswerk.
 • Laat het kind een rekenmachine gebruiken in plaats van alles uit het hoofd te laten uit rekenen.
 • Maak gebruik van tastbare materialen wanneer een kind bijvoorbeeld tafels moet leren, zoals luciferstokjes of fiches.

Hoe kan school rekening houden met Dyscalculie?

Dyscalculie gaat niet over, maar je kunt een kind met Dyscalculie op school wel helpen door bepaalde hulpmiddelen aan te bieden.
Voorbeelden van manieren om een kind met Dyscalculie op school te ondersteunen:

 • Belangrijk dat de leerkracht zich in het kind in leeft en voldoende kennis heeft over de stoornis
 • Pas je verwachtingen aan, aan de leerling. Bij te hoge verwachtingen raakt het kind ontmoedigt, bij te lage juist niet voldoende gestimuleerd
 • De leerkracht kan helpen bij het opsplitsen van de leerstof in deeltaken en deelhandelingen
 • Het gebruik van een rekenmachine toestaan
 • Kladpapier bij toetsen laten gebruiken
 • Extra tijd om een toets te maken
 • Wanneer het mogelijk is een reken- of wiskundetoets 1 op 1 afnemen, eventueel mondeling
 • Niet teveel sommen op een bladzijde zetten en het overzichtelijk houden door voldoende ruimte tussen de sommen te houden

Tips voor ouders en leerkrachten van een kind met dyscalculie

 • Geef complimenten en moedig het kind aan wanneer hij of zij het goed doet. Begrip voor het probleem dat het kind heeft is erg belangrijk.
 • Vergelijk de leerling niet met andere klasgenoten of broertjes of zusjes.
 • Maak geen kritische opmerkingen die het kind het idee geven dat hij of zij dom is, zoals ‘ Zelfs je jongere broertje kan de tafels al beter dan jij dat kan.’
 • Zorg er altijd voor dat wanneer een kind een toets uit zijn eigen schrift moet leren, dit schrift gecontroleerd en verbeterd is.
 • Ondersteun het kind thuis bij zijn of haar schoolwerk.

Meer over:
Algemene informatie over rekenproblemen en dyscalculie
Kenmerken, voorbeelden en soorten dyscalculie
Oorzaken, ontwikkeling en gevolgen van dyscalculie
Diagnose dyscalculie en dyscalculieverklaring
Behandeling dyscalculie
Tips voor het omgaan met dyscalculie (voor ouders, school en kinderen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *