Quantcast

Diagnose dyscalculie en dyscalculieverklaring

Inhoud

Diagnosticeren van Dyscalculie

Wanneer jij of de leerkracht vermoedt dat een kind een rekenstoornis heeft kan hij of zij daarop onderzocht worden.

Een dyscalculie onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

 • een intelligentie-onderzoek
 • een capaciteiten-onderzoek
 • een neuropsychologisch onderzoek

Intelligentie-onderzoek

Bij het intelligentie onderzoek wordt er gekeken of er binnen de intelligentie factoren aan te wijzen zijn die van negatieve invloed zijn op het kunnen rekenen.
Kinderen die problemen hebben bij het rekenen hebben vaak een minder goed visueel –ruimtelijk inzicht. Daarnaast kunnen problemen met logisch redeneren er ook voor zorgen dat het rekenen minder goed gaat.

Capaciteiten-onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de rekenvaardigheden. Er wordt gekeken tot op welk niveau het kind de rekenvaardigheden beheerst.
De informatie die in dit onderzoek naar voren komt wordt ook gebruikt bij het maken van een plan voor de begeleiding bij de rekenproblemen.

Neuropsychologisch onderzoek

In dit deel van het onderzoek wordt er gekeken naar hoe de informatie in de hersenen wordt verwerkt.
Kinderen met verschillende leerproblemen hebben vaak moeite met automatisering. Dit betekent dat de stappen die nodig zijn om te rekenen niet vanzelfsprekend worden voor het kind. Hierdoor rekenen ze traag en maken ze vrij veel fouten.
Bij dit onderzoek wordt er ook gekeken of het kind beschikt over een goede concentratie.

Bij kinderen met een rekenstoornis spelen vaak meerdere problemen tegelijk.
Het ene probleem kan de oorzaak zijn van andere problemen. Dit is erg belangrijk om te weten voor de begeleiding van het kind. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een slecht begrip van getallen het moeilijk maakt om de rekenstappen te automatiseren.

Dyscalculieverklaring

In een dyscalculieverklaring wordt de volgende informatie opgenomen:

 1. Het kind moet voldoen aan deze criteria:
  • De rekenvaardigheid wijkt significant af van wat verwacht mag worden op basis van leeftijd, intelligentie en scholing.
  • De rekenstoornis is van negatieve invloed op de schoolvorderingen in het algemeen (of met activiteiten in het dagelijks leven die rekenvaardigheid vragen).
  • Als er sprake is van een zintuiglijke stoornis, dan is het rekenprobleem ernstiger dan gewoonlijk, gegeven de conditie.
 2. De situaties waarin de problemen zich voordoen.
  Bijvoorbeeld ‘moeite met tientalpasseringen’ of ‘cijfers omdraaien in meercijferige getallen’.
 3. Wat er nodig is om de problemen te verhelpen.
  Bijvoorbeeld ‘gebruik van zakrekenmachine ook bij eenvoudige bewerkingen’ of ‘extra tijd voor het maken van toetsen’.

Wat het lastig maakt bij dyscalculie is dat er onder deskundigen nog geen overeenstemming is.
Hierdoor zijn er geen duidelijke richtlijnen voor scholen opgesteld. Er is bijvoorbeeld niet vastgelegd welke voorzieningen zijn toegestaan.

Er wordt in de praktijk dan ook op verschillende manieren mee om gegaan.
Sommige scholen geven leerlingen dezelfde voorzieningen als kinderen met dyslexie, zoals verlenging van de examentijd. Doordat er niks is vastgelegd is, hangen de aanpassingen voor kinderen met dyscalculie voorlopig nog af van de welwillendheid van de scholen.

Meer over:
Algemene informatie over rekenproblemen en dyscalculie
Kenmerken, voorbeelden en soorten dyscalculie
Oorzaken, ontwikkeling en gevolgen van dyscalculie
Diagnose dyscalculie en dyscalculieverklaring
Behandeling dyscalculie
Tips voor het omgaan met dyscalculie (voor ouders, school en kinderen)

2 gedachten over “Diagnose dyscalculie en dyscalculieverklaring”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *