Quantcast

Verschil eigen risico en eigen bijdrage? Meer over de basis- en zorgverzekering

Kennis over basisverzekering ondermaats

AMSTERDAM – Als Nederlanders examen moesten doen over de verplichte zorgverzekering, zouden ze massaal zakken. Dat blijkt uit representatief onderzoek van vergelijkingssite Pricewise.nl dat is uitgevoerd door CG Selecties.

Lage score lage inkomens

De gemiddelde score bedraagt een povere 5,6. Mannen (5,7%) en vrouwen (5,6%) ontlopen elkaar weinig.
Twee derde behaalde een minimale 5,5 of hoger, de rest bleef onder die streep steken.
Werklozen en mensen met een laag inkomen bleven gemiddeld steken op een 5,2. Het hoogste cijfer is een 8,9, dat twee keer werd behaald. Tien respondenten haalden een 1.
De respondenten die vorig jaar zorgverzekeringen vergeleken, scoorden beter dan degenen die dat nog nooit deden: een 6.0 tegen een 4,9.

Kennistest

Uit de kennistest onder 1.031 respondenten blijkt dat een op de drie mensen nog nooit heeft gehoord van een restitutie-, natura- of budgetpolis. Ruim 40% heeft zelfs geen idee wat voor soort basispolis hij heeft.
De examenkandidaten scoren deze keer ook ver beneden peil op moeilijke vragen over vergoedingen, het eigen risico en eigen bijdragen. Ruim de helft denkt ten onrechte dat voor tandarts- en fysiotherapiebehandelingen het eigen risico geldt.

Huisarts

Bijna 17% antwoordde dat een bezoekje aan de huisarts ten koste gaat van het eigen risico. Bij dezelfde vraag over kraamzorg was dat zelfs 35%.
Het eigen risico geldt louter voor de basispolis, met uitzondering van huisarts en verloskundige. Opmerkelijk is dan ook dat liefst een derde van de Nederlanders meent te weten dat voor ziekenhuisoperaties, spoedeisende hulp, ambulancevervoer en bloedprikken geen eigen risico geldt.

Eigen bijdrage

Meer dan de helft van de deelnemers (57%) zegt dat je geen eigen bijdrage meer hoeft te betalen als het eigen risico is volgelopen. Bijna 37% stelt terecht dat dat niet klopt. Liefst 62% denkt dat je de eigen bijdrage kunt verhogen in ruil voor een lagere premie. Maar dat kan alleen bij het eigen risico. De eigen bijdrage geldt voor onder meer medicijnen en hulpmiddelen.

Ziekenhuis

Het ziekenhuis valt onder de term professionele zorgverlener, dat wist 83%. De chiropractor ook, meende 53%. Maar dat is onjuist, omdat de opleiding van chiropractors officieel niet wordt erkend. Zorgverzekeraar (21%), mantelzorger (18%), huishoudelijke hulp (17%) en zelfs het ministerie van Volksgezondheid (6%) worden ook gezien als professionele zorgverlener, maar dat klopt evenmin.

Tegenvallers

Directeur Hans de Kok van Pricewise noemt het ‘opmerkelijk en ongelukkig’ dat zo veel Nederlanders zo weinig weten over hun zorgverzekering.
“Een bepaalde basiskennis van de gezondheidszorg is noodzakelijk om je goed voor te bereiden op eventuele zorgbehoeften en -kosten in de toekomst. Slechte kennis leidt tot financiële tegenvallers. En dompers, als blijkt dat je niet terecht kunt in het ziekenhuis waar je graag wordt behandeld. Om maar te zwijgen over het onterecht mijden van huisartsenzorg, met alle mogelijke nare gevolgen van dien,” aldus De Kok.

Dure voorlichting

In het verleden heeft de Rijksoverheid dure voorlichtingscampagnes ingezet om de kennis van de gezondheidszorg op te krikken. Die kostten miljoenen euro’s. “Ik stel vast dat die inspanningen van het ministerie van Volksgezondheid de knowhow van mensen niet of nauwelijks heeft verbeterd,” oordeelt De Kok.

Meer resultaten en zelf quizzen

Extra resultaten van het onderzoek zijn hier te lezen. En wie z’n zorgkennis zelf wil testen, kan dat bij Pricewise.nl doen. Na de vragenreeks wordt de persoonlijke score bekendgemaakt. Scoor jij beter dan de gemiddelde Nederlander?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *