Quantcast

Boeken over gedragsproblemen en werkhoudingsproblemen

Wil je je als ouder of als leerkracht verder verdiepen in gedragsproblemen en werkhoudingsproblemen bij kinderen? Thuis, in sociale situaties, in de klas? Dan kunnen we je de volgende literatuur van harte aanbevelen.

Deze lijst met boeken over gedragsproblematiek en problemen met werkhouding bij kinderen zal in de loop der tijd verder worden uitgebreid. Heb je zelf nog interessante boeken over gedragsproblemen of werkhoudingsproblemen die niet in de lijst staan? Neem dan contact met ons op.

Inhoud

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

Een praktisch handboek voor onderwijzers in het basisonderwijs die met kinderen met gedragsproblemen te maken krijgen

De traumasensitieve school

Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas – nuttige tips voor onderwijzers en docenten

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs

Een praktisch handboek voor docenten

Wat stuitert daar door de klas?

Over kinderen met ADHD en hun leraren

Gedragsproblemen in scholen

Dit boek gaat over gedragsproblemen in scholen. De leersituatie in het onderwijs staat centraal, met veel aandacht voor het handelen en denken van leraren. Wat is hun visie op gedragsproblemen bij leerlingen en welke strategieën kiezen zij?

Temperamentvolle kinderen

Zo geef je het beste aan gevoelige, intense kinderen met een sterke eigen wil

Gedragsproblemen bij kinderen

We spreken van gedragsproblemen bij kinderen als ze vaker brutaal, boos of agressief zijn en als dat gedrag nadelige gevolgen heeft voor het kind of zijn omgeving.

Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren

Aandachts- en werkhoudingsproblemen kunnen optreden bij kinderen en jongeren met het AD(H)D-syndroom, maar evenzeer bij kinderen en jongeren met een andere problematiek, zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Aanpakkaarten voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen

Kinderen geven geregeld blijk van problemen in het aanbrengen van structuur in hun dagelijkse leven. Dat kan uiterlijk zichtbaar zijn door chaos, paniek of weigeren een taak uit te voeren, maar kan zich ook afspelen op denkniveau (werkhoudingsproblemen). 

Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen

De in tussen op dit terrein zeer bekende auteur Kaat Timmerman biedt met dit boek vanuit meer dan 10 jaar ervaring met de therapie van kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen theorie, praktijk en oefenmaterialen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *