Quantcast

Gedragsproblemen bij Kinderen: ADD, ADHD, ODD, PDD-NOS en meer

Gedragsproblemen en -stoornissen

Op deze site kun je informatie vinden over allerlei gedragsproblemen en gedragsstoornissen bij kinderen. Ook dient deze site als een soort forum voor ouders/verzorgers om tips en informatie over gedragsproblemen en gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren uit te wisselen. Om contact met elkaar te vergemakkelijken hebben we onder de verschillende pagina’s op deze website de mogelijkheid ingesteld om te reageren op de informatie en op elkaar.

Leesbare achtergrondinfo en praktische tips

Vooral voor ouders is deze informatieve site een handig naslagwerk, omdat er veel leesbare achtergrondinformatie over de stoornis of probleem op staat en we de kenmerken hiervan goed weergeven.

Daarnaast kun je praktische tips te vinden en geven we concrete hulp bij het omgaan met kinderen die anders zijn.

Op deze website behandelen we gedragsstoornissen zoals ADHD, Autisme, maar ook gedragsproblemen zoals problemen met sociale vaardigheden, omgaan met pesten en meer.

Gedragsproblemen bij kinderen zijn voor ouders, leerkrachten, sportleraren en familieleden niet altijd even makkelijk te snappen. Het gedrag van kinderen is nog zo in ontwikkeling dat het ook niet altijd makkelijk is de problemen in het gedrag van kinderen te begrijpen.

Informatie over gedragsproblemen bij kinderen en jongeren

Op deze website vind je uitgebreide informatie over gedragsproblemen bij kinderen en jongeren.

Let er wel goed op dat kenmerken die beschreven worden bij verschillende gedragsproblemen en gedragsstoornissen niet hoeven te betekenen dat je kind of leerling ook een zwaar gedragsprobleem of een gedragsstoornis heeft. Ook wil een gedragsprobleem of -stoornis niets zeggen over het verdere functioneren van het kind of de jongere.

Een kind met een gedragsprobleem of gedragsstoornis kan net zo succesvol worden als andere kinderen, omdat succes niet afhangt van een deel van je karakter-eigenschappen. Je moet het geheel bekijken. Is je kind bijvoorbeeld sociaal minder vaardig, maar wel superhandig, dan hoeft dit absoluut geen probleem op te leveren.

Bekijk de informatie op deze website dus realistisch en wees je er steeds van bewust dat iedereen verschillend is.

Belangrijk: Deze website is puur informatief bedoeld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend (disclaimer van toepassing). De redactie van deze informatieve website draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie. Kom je informatie tegen die verouderd is of anderszins niet correct is, geef dat dan aan ons door. Heb je tips of vragen voor ons? Dan zijn die vanzelfsprekend altijd welkom.