Quantcast

Orthopedagogische behandelmethoden

Inhoud

Verschillende vormen van hulpverlening

Opvoeden kan soms een zware taak zijn. Dit is vooral het geval als één (of meer) van de kinderen in het gezin problemen heeft met zichzelf, met anderen en/of met de wereld om zich heen.

In die gevallen kan een gezin een beroep doen op hulpverlening. Er bestaan verschillende vormen van hulpverlening. Hieronder worden een aantal vormen beschreven.

Op deze pagina vind je achtereenvolgens informatie over de volgende onderwerpen:

  • psycho-educatie
  • orthopedagogische hulpverlening

Psycho-educatie

Psycho-educatie is een uitgebreide voorlichting die ouders en beroepsopvoeders (zoals leerkrachten) kunnen krijgen over de stoornis of het probleem wat het kind heeft. De begeleiding en hulpverlening begint bij psycho-educatie en is daarmee een belangrijk eerste onderdeel.

Met psycho-educatie wordt het probleem inzichtelijk en helder gemaakt en daardoor is het makkelijker om de situatie te accepteren. Hierdoor wordt het makkelijker om met de echte behandeling te beginnen. De behandeling verloopt ook beter als de omgeving goed begrijpt hoe en waarom het gedrag uit de hand loopt. Zo kan de omgeving op een andere manier de situatie benaderen.

Orthopedagogische hulpverlening

Opvoeden kan een zware taak zijn. In sommige gezinnen zijn er zoveel problemen dat ze niet meer zelf op te lossen zijn. In die gevallen kan een orthopedagoge goed van pas komen. De orthopedagoge bekijkt de situatie als een opvoedkundige. Samen met de ouders wordt bekeken welke specifieke opvoeding het beste bij het kind en het gezin past. Op die manier kunnen de ouders op een andere of nieuwe manier naar de situatie leren kijken. De opvoeding wordt aangepast, zodat het gezin beter kan gaan functioneren.

Het is belangrijk dat het kind zich goed kan ontwikkelen. Daarvoor is het belangrijk dat de manier van opvoeden en de situatie thuis aansluiten bij het kind. Wanneer een kind een stoornis heeft moet ervoor gezorgd worden dat de belemmeringen die de stoornis of het probleem met zich meebrengen, worden verminderd. Ook is het soms mogelijk om handicaps te compenseren met iets wat het kind wel goed kan. Als deze aanpassingen goed lukken kunnen de verschillende stappen die een kind maakt in zijn ontwikkeling beter verlopen.

Draagkracht en veerkracht

In de orthopedagogische hulpverlening moet de ouder of opvoeder ervoor zorgen dat hij het kind kansen biedt waardoor hij zich verder kan ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk dat ook de draagkracht (wat het kind kan) en veerkracht (flexibiliteit) sterker worden. Hiervoor is het nodig om wel rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van het kind. En ook met omgevingsfactoren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *