Quantcast

Leerlinggebonden financiering (Rugzakje)

Inhoud

Geen leerlinggebonden financiering (rugzakje) meer

Sinds 2014 is het aanvragen van een rugzakje niet meer mogelijk.

Dat geld gaat nu naar de samenwerkingsverbanden waarin de scholen samenwerken.
Helaas wordt veel van het geld nu gebruikt voor bovenschoolse “advisering” over hoe één en ander nu in goede banen te leiden. In de praktijk komt het geld slechts gedeeltelijk, beperkt of helemaal niet meer terecht bij de leerlingen die het nodig hebben.

Een ordinaire bezuinigingsmaatregel, waarbij ook de invulling die de scholen er aangeven negatief bijdragen aan “het passend onderwijs”.

De oude regeling

Hier kun je meer informatie vinden over het rugzakje, wat dit inhoud en wanneer je het kon aanvragen.

 • speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs?
 • verschillende clusters
 • wat is het rugzakje?
 • wat kan met het rugzakje (waaruit bestaat het)?
 • wat kan niet met het rugzakje
 • aanvragen van het rugzakje

Speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs?

Kinderen met een handicap, stoornis of chronische ziekte kunnen niet altijd terecht op een gewone basisschool. Deze kinderen kunnen naar scholen voor speciaal basisonderwijs. Het onderwijs op deze scholen is namelijk precies afgestemd op de handicap of stoornis en dus wat het kind wel en niet kan door zijn beperking. Voorbeelden van deze scholen zijn dovenscholen, scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, mytylscholen en pedologische instituten.

Je kunt je niet zomaar aanmelden voor een speciaal onderwijs school, daarvoor heb je een indicatie nodig van de Commissie van Indicatiestelling. Deze commissie bepaalt of je kind een bepaalde stoornis heeft. Wanneer je een indicatie hebt kun je er ook voor kiezen je kind onderwijs op een gewone basisschool te laten volgen. In dat geval kun je aanspraak maken op leerlinggebonden financiering, oftewel het rugzakje.

Speciaal basisonderwijs is bedoeld voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Te denken valt aan LOM of ZMLK-scholen.

Verschillende clusters

Cluster 1: voor kinderen met visuele handicaps (blindheid)

Cluster 2: voor kinderen met communicatieve handicaps

Cluster 3: voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap

Cluster 4: voor kinderen met psychiatrische of gedragsstoornissen (bijvoorbeeld autisme en adhd)

Wat is het rugzakje?

Het rugzakje is ingevoerd om de ouders zelf te kunnen laten kiezen tussen het reguliere (gewone) en speciaal onderwijs. Soms willen ouders hun kind graag op een gewone basisschool, maar voor kinderen met een handicap is het reguliere aanbod op school vaak niet genoeg. Zij hebben dat extra voorzieningen nodig om onderwijs te kunnen volgen. Zij hebben behoefte aan speciaal onderwijs.

Via de Commissie van Indicatiestelling kun je als ouders een verzoek indienen voor een indicatie, zodat het kind onderwijs kan volgen op een speciaal onderwijsschool of de school kan extra geld krijgen om voor de extra voorzieningen te zorgen. De commissie beoordeelt op grond van landelijke criteria of regels of het kind voor speciaal onderwijs (en dus voor het rugzakje) in aanmerking komt.

Elke drie jaar moet het kind opnieuw geindiceerd worden.

Wat kan met het rugzakje? (waaruit bestaat het)

Het budget van het rugzakje bestaat uit drie delen.

 • Een bedrag dat wordt besteed aan formatie-uitbreiding op school (bijv. een (extra) klasse-assistent, leerkracht of RT’er)
 • Een bedrag voor ambulante begeleiding vanuit het REC. Dit bedrag moet besteed worden bij het REC. De ambulante begeleiding is bestemd voor steun aan de leerkracht en de leerling. Het is bedoeld voor onderwijsdidactische zaken, bijvoorbeeld uitleg over materiaal gebruik, zoals computers.
 • Het laatste bedrag is bedoeld voor materiele instandhouding. Dit is bedoeld voor bijvoorbeeld het aanpassen van lesmateriaal.

Wat kan niet met het rugzakje?

Het rugzakje is alleen bedoeld voor onderwijsgerelateerde zaken. Uit het rugzakje kan dan ook alleen ondersteuning en begeleiding in het onderwijs betaald worden. Het geld uit de rugzak wordt overgemaakt naar de school en wordt dus ook beheerd door de school. Ouders hebben echter wel invloed op de besteding van het geld.
Als het kind zorg nodig heeft (bijvoorbeeld bij helpen naar het toilet gaan) kan dat uit een persoonsgebonden budget (PGB). Het geld uit het PGB kan ook op school ingezet worden.

Aanvragen van het rugzakje

 • De Commissie voor Indicatiestelling is te vinden bij de Regionale Expertisecentra (REC).
 • Elk onderwijscluster heeft zijn eigen REC.Je kunt het beste contact opnemen met het REC in het cluster waarvan je denkt dat jouw kind past.
 • Op de site van de REC kun je adressen vinden van de verschillende clusters. www.lcti.nl
 • Je vult een aanmeldingsformulier in bij de Commissie voor Indicatiestelling en samen met het REC kijk je of het dossier van je kind compleet is. Als dat niet het geval is, maken ze dat bij het REC compleet.
 • Start van de indicatiestelling. Bekeken wordt welke stoornis of probleem het kind heeft. Deze duurt maximaal acht weken en kan verlengd worden met nogmaals acht weken (als dat nodig is).
 • Bij indicatie kun je het rugzakje aanvragen en de maand daaropvolgend krijgt de school het budget.

Sinds 2014 is het aanvragen van een rugzakje niet meer mogelijk.

4 gedachten over “Leerlinggebonden financiering (Rugzakje)”

 1. Dus als er een traject wordt gemaakt en gekozen wordt dat een kind op een bepaalde school blijft krijgt het extra geld? Voor bv een klassenassistent. Is dat met de huidige regeling nog steeds van kracht?

 2. Ruud van de Kerkhof

  Een mooie theorie, maar school heeft daar geen boodschap aan.
  Kinderen met een gedragsstoornis kwamen op een school met “speciaal onderwijs” terecht, voor hun leven getekend en jammer genoeg ontbrak het de laatste jaren ook nog eens aan dat speciale onderwijs. Volgens een directeur van een van deze scholen moest dat speciale maar van de onderwijskrachten komen, de school zelf kon daar in niets meer betekenen wegens bezuinigingen. In feite werden vele van deze kinderen klaar gestoomd voor een WAJONG uitkering.
  Maar omdat er wegens bezuiniging ook daar gekort moest worden, pech voor deze kinderen geen WAJONG maar een aalmoes was hun deel ,nauwelijks nog genoeg om hun verzekeringen te betalen.

 3. Wij komen net in een traject waarbij naast het SBO is geadviseerd om verhoging van leerefficentie. Ook in SBO komt er niet uit wat er in zit, ondanks de extra aandacht daar. Dat betekent buiten de gebaande paden kijken, bijvoorbeeld schaduwhulp of toch een vooruitstrevende reguliere school. Gaat ook extra geld kosten.

  Zoon, 9r, heeft een handicap (erg laag IQ, nog geen medische oorzaak kunnen vinden). Maar: waar begin je ? En hoe kan ik nagaan of hij in aanmerking kan komen voor, bijvoorbeeld, een PGB bovenop het rugzakje ?

 4. wat nu als als mijn kind Montessori onderwijs volgt kan school dan een klassenassistent aanstellen?
  Is dit rugzakje dan ook in te zetten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *