Quantcast

Tips asperger

Ouders en school kunnen kinderen goed helpen bij het leren omgaan met asperger.

Inhoud

De ouders

De ouders moeten uitleg krijgen over wat het Syndroom van Asperger precies is, maar ook over hoe een kind met Asperger zich kan ontwikkelen.

Het is ook van belang informatie te geven over de aanpak in het algemeen. Daarnaast is het belangrijk dat de hulpverleners met de ouders meedenken over de aanpak van hun kind.

De school

Bij begeleiding op school geldt eigenlijk hetzelfde als voor de ouders. Zo is het bijvoorbeeld van belang altijd met school te bespreken of een kind op school kan blijven. Zo moet er besproken worden of de problemen die het kind heeft, opgevangen kunnen worden door de school. Ook spelen daarbij de grootte van de klassen mee en in hoeverre de leerkracht ermee om kan (leren) gaan. Elke school heeft zijn sterke en zwakke kanten.

Het kind

Soms is er ook directe hulp aan het kind gewenst. Dat kan het geval zijn als het kind erge last heeft van angsten. Als de problemen niet zo erg zijn, kan het kind de hulp krijgen via de ouders en via school. Hulp aan het kind zelf wordt beter mogelijk naarmate de intelligentie hoger is en naarmate het kind ouder is. Daarbij moet aan het kind goed uitgelegd worden wat hij heeft, wat zijn zwakke en sterke kanten zijn. Daarnaast kan er ook gewerkt worden aan het leren van bepaalde (sociale) vaardigheden.

Praktische aanpak

 • Zorg voor een gestructureerde en voorspelbare omgeving.
 • Bij nieuwe gebeurtenissen of verandering van regels altijd het kind goed voorbereiden. Houd er rekening mee dat kinderen met het syndroom van Asperger niet goed tegen onverwachte situaties/veranderingen kunnen.
 • Leer kinderen met Asperger de sociale omgangsregels door letterlijk aan te geven hoe en wat te zeggen in verschillende sociale situaties. Dit kan aan de hand van rollenspellen.
 • Doordat kinderen met Asperger de gevoelens van een ander niet intuïtief kunnen aanvoelen, moet hen geleerd worden hoe ze op de juiste manier kunnen reageren. Wanneer het kind een verkeerde reactie laat zien moet de fout uitgelegd worden en weer het goede voorbeeld gegeven worden.
 • Een kind dat teruggetrokken gedrag laat zien, aanmoedigen om betrokken te zijn en deel te nemen aan activiteiten met leeftijdgenoten. Moedig het kind aan om met anderen te spelen.
 • Laat het kind niet continu over zijn eenzijdige interesses praten. Beperk de tijd waarop het kind over zijn interesse mag praten.
 • Spreek een tijd af over wanneer het (school)werk klaar moet zijn. Kinderen met concentratieproblemen presteren beter wanneer er een tijdslimiet is.

Tips voor ouders voor het omgaan met een kind met Asperger

Deze tips komen overeen met de tips die gegeven worden bij kinderen met andere vormen van autisme.

 • Zorg ervoor dat het kind niet teveel bepaalt wat er in het gezin gebeurt. Hou zelf de touwtjes in handen. Je andere kinderen hebben ook aandacht en ruimte nodig.
 • Ga voorzichtig om met het uiten van je gevoelens. Vooral emoties als vijandigheid, kritiek of over-betrokkenheid is niet goed voor je kind. Zulke emoties worden namelijk vaak niet door je kind niet begrepen. Het is zelfs zo dat ze de stress meer verhogen.
 • Zorg ook dat je af en toe afstand van elkaar neemt. Irritaties en stress nemen namelijk toe als je meer dan 35 uur per week met elkaar doorbrengt.
 • Zorg voor orde, regelmaat en structuur.
 • Accepteer nooit agressief gedrag van je kind.
 • Probeer nieuwe dingen stapje voor stapje in te voeren, te veranderen of te oefenen.
 • Maak nieuwe dingen voorspelbaar, gebruik hiervoor desnoods visueel materiaal, zoals pictogrammen of beeldverhaal.
 • Stop ongewenst gedrag bijtijds. Hoe langer je daar namelijk mee wacht, hoe moeilijker het wordt om het af te leren.
 • Stimuleer gewenst gedrag, bijvoorbeeld het samenspelen met andere kinderen en een bezoekje aan de dokter. Je kind raakt daar dan mee gewend.
 • Wanneer nieuwe zaken aangeleerd moeten worden; zet door en laat je niet afschrikken door tegenstand. Maak de situatie wel veilig voor het kind.

Algemene informatie over asperger
Oorzaak en prognose asperger
Kenmerken van asperger
Diagnostiek asperger
Tips voor het omgaan met asperger (voor ouders, school en kinderen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *