Quantcast

Oorzaken en prognose Asperger

Oorzaak van het syndroom van Asperger

Er is onderzoek gedaan naar autisme en aan autisme aanverwante stoornissen (waaronder het syndroom van Asperger). Uit die onderzoeken komt naar voren dat er aanwijzingen zijn dat erfelijkheid een rol speelt.

Bij een kind met het syndroom van Asperger worden zintuiglijke prikkels op een andere wijze door de hersenen verwerkt.
Asperger komt voor in verschillende gradaties. In sommige gevallen kan het syndroom van Asperger zoveel invloed hebben dat schooluitval onvermijdelijk is.

Prognose Asperger

Mensen met het syndroom van Asperger kunnen beter leren omgaan met hun beperkingen dan mensen met klassiek autisme.

Op volwassen leeftijd begrijpen mensen met Asperger wat hun beperkingen zijn en kunnen ze hieraan werken. Het eenzijdig bezig zijn met hun interesses, kan op latere leeftijd zelfs leiden tot grote prestaties op één specifiek gebied.
Op die manier kan een nadeel een groot voordeel worden.

Kinderen met Asperger blijven moeite houden met het verwoorden van gevoelens en het aan andere uitleggen van wat ze bezighoudt. Hierdoor voelen ze zich vaak onbegrepen en ontstaat frustratie. Die frustratie kan zich uiten in enorm driftig gedrag, maar ook in sociale isolatie, depressiviteit en stemmingswisselingen (met name door het opkroppen).
Veel kinderen met asperger hebben wel dezelfde emoties als andere kinderen, maar vertonen meer moeite bij het verwerken en begrijpen van emoties.

Algemene informatie over asperger
– Oorzaak en prognose asperger
Kenmerken van asperger
– Diagnostiek asperger
– Tips voor het omgaan met asperger (voor ouders, school en kinderen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *