Quantcast

Behandeling en tips angst(stoornis)

Inhoud

Algemene behandeling en begeleiding angststoornis

Er bestaan een aantal manieren om een angststoornis te behandelen en te begeleiden.

Gedragstherapie

De gedragstherapie is gericht op het aanleren van positieve zelfspraak en zelfinstructies.
Bij vertekende cognitieve spraak wordt het kind bewust gemaakt van zijn negatieve zelfspraak en daarna wordt hem geleerd daarvoor andere cognities in de plaats te stellen.

De psychosociale methode

Bij de psychosociale methode wordt er praktisch geoefend in sociale situaties. Dit kan bijvoorbeeld thuis of op school.
Ook ouders en leerkrachten worden erin betrokken en leren hoe zij anders kunnen reageren op de angsten van het kind.

Medicijnen

Ook medicijnen kunnen invloed hebben op angststoornissen bij kinderen, maar neemt slechts een kleine plaats in.

Praktische aanpak

 • Het is belangrijk dat de angst van het kind erkend en geaccepteerd wordt. Pas als de aanleg van de angst is geaccepteerd kan er gewerkt worden aan de angst. Maar ook de angsten die bij de ouders leven moeten geaccepteerd worden, want die spelen mogelijk een rol bij de ontwikkeling van de angst bij het kind. Het is daarnaast goed mogelijk dat het gezin in een visueze cirkel is terechtgekomen, dat moet gezien worden en het gezin moet geholpen worden om daar weer uit te komen.
 • Er moet gezorgd worden voor een veilige sfeer. Hierbij zijn regels en structuur belangrijk. In deze veilige sfeer moet nagegaan worden of er een reële oorzaak is voor de angst van het kind en moet de angst in elk geval serieus genomen worden.
 • Het kind moet veel positieve bevestiging krijgen. Daarvoor is het belangrijk om succeservaringen voor het kind te creëren/maken. Beloon daarbij de pogingen die het kind neemt en leg minder nadruk op de resultaten ervan. Op die manier wordt zijn competentiegevoel verhoogd en krijgt op die manier een positiever zelfbeeld.
 • Het is belangrijk dat het kind beschermd wordt, maar niet overbeschermd. Help zijn weerbaarheid te verhogen, daarbij is aandacht voor de manier waarop het kind met zijn angst omgaat belangrijk. Een sociale vaardigheidstraining is bijvoorbeeld heel geschikt.
 • Het kind moet een andere kijk krijgen op het ontwikkelen van problemen. Het kind moet als het bang is de negatieve gedachten omzetten in helpende gedachten, dit zijn technieken om de angsten te verminderen. Dit kan bij de therapeut.
 • Vooral gedragsveranderende technieken zijn goed om gewenst en zelfverzekerd gedrag aan te leren door middel van beloningen en het afleren van ongewenst, angstig gedrag. Zorg ervoor dat het kind dingen gaat doet en ondernemen, in plaats van er over te blijven tobben en nadenken. Besteedt vooral veel aandacht aan het kind als het niet angstig is, prijs hem dan. Op die manier wordt niet-angstig gedrag als veel positiever ervaren.

Tips voor ouders voor het omgaan met een angstig kind

 • Wees een goed voorbeeld voor je kind in het omgaan met eigen angst.
 • Let op de dingen die je kind wel goed doet. En houd ook vol dat te blijven doen.
 • Wees trots op je kind. Laat dit duidelijk merken (door bijv. complimentjes te geven).
 • Spreek je vertrouwen in je kind ook naar je kind uit.
 • Stimuleer je kind om zelfstandig dingen te ondernemen (uiteraard wat past bij de leeftijd van het kind).
 • Bespreek de angst van je kind samen met je kind, zonder klaar te staan met oplossingen.
 • Stimuleer je kind om ook dingen te doen die hij/zij niet zo goed durft en normaal gesproken uit de weg gaat. Ga dus niet teveel mee in de vermijding die je kind heeft.
 • Bedenk daarvoor tussenstappen. Leer je kind in kleine stapjes dingen te doen die het niet goed durft.
 • Wakker niet de angst aan (om je kind er bijvoorbeeld mee om te leren gaan), dat werkt averechts.
 • Stel je kind niet teveel gerust, je kind moet ook zelf ervaren dat het iets durft. Daardoor krijgt het zelfvertrouwen.
 • Denk samen na over beloningen die je kind krijgt als het weer een beetje meer om kan gaan met de angst.
 • Zet vooral niet door bij paniek. Dan ga je je doel voorbij.

Meer informatie:
Angst – Algemeen
De verschillende oorzaken en prognose van angst
Kenmerken en diagnose van angst
De verschillende typen angst
Behandeling en praktische aanpak (thuis en therapie) van angst + tips
Verlatingsangst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *