Dyscalculie: een ondergeschoven kindje

Dyscalculie heeft verschillende oorzaken en komt net zo goed voor bij mensen met een gemiddeld of hoog IQ. Er is nauwelijks aandacht voor dyscalculie, gebrek aan rekenvaardigheid wordt vaak geweten aan een beperkt niveau van de leerling.
Er is onvoldoende expertise op scholen op het gebied van signalering van dyscalculie om over de begeleiding maar te zwijgen.