handen

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden bij kinderen

Sociale vaardigheden zijn voor kinderen enorm belangrijk. Sociale vaardigheden ontwikkel je gedurende je leven.

Voor sommige kinderen gaat dit ontzettend natuurlijk, voor andere kinderen kost dit heel veel moeite. Problemen in de ontwikkeling van sociale vaardigheden kunnen op veel manier ontstaan. Zo kan het zijn dat een kind gewoon wat gevoeliger is, gepest is, misschien heftige dingen heeft meegemaakt, of gewoon van nature sociaal minder vaardig is.

Het maken van sociale contacten

Kinderen leren al op vroege leeftijd op verschillende manieren contact te maken met andere mensen, dieren en andere kinderen. Dit gaat grotendeels vanzelf. Doordat mensen hierop reageren, worden kinderen al op vroege leeftijd positief bevestigd in het maken van sociale contacten.

Op latere leeftijd zal dit zich verder herhalen. Op de lagere school worden sociale vaardigheden actief bevorderd, door bijvoorbeeld het speelkwartier, kringgesprekken en het samen spelen na schooltijd.

Sociaal actief

In de puberteit is het voor sommige pubers vanzelfsprekend om sociaal actief te zijn. Ook is de puberteit een periode waarin sociale vaardigheden genuanceerd en verdiept worden.
De complexiteit van sociale vaardigheden wordt groter en het belang om tussen regels door te kunnen lezen wordt groter.

Problemen met sociale vaardigheden

Problemen met sociale vaardigheden hoeven niet direct ernstig te zijn.
Een teruggetrokken of verlegen kind hoeft daar absoluut geen grote problemen van te ondervinden. Anders wordt het als een gebrek aan sociale vaardigheden ook het geluk in de weg staat.
Vooral bij kinderen die graag vrienden willen maken, maar niet de gereedschappen bezitten om die vriendschappen op te bouwen of in stand te houden, kan een gebrek aan sociale vaardigheden en trucjes problematisch worden en grote gevolgen hebben voor het welzijn.

In deze rubriek beschrijven we de problemen die kunnen ontstaan als sociale vaardigheden niet vanzelfsprekend gaan. Vervolgens geven we een aantal tips en behandelen we een aantal sociale vaardigheidstrainingen.

Bedenk goed dat de informatie op deze website heel algemeen gehouden is, aangezien elk kind anders in elkaar zit en anders functioneert.
We hopen echter dat de informatie een stap in de goede richting kan zijn.

Meer over:
– Sociale vaardigheden Algemeen
– Sova trainingen
– Praktische aanpak (thuis en therapie) en tips

Schrijf als eerste een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Nieuwsbrief