handen

Gedragsproblemen bij Kinderen: ADD, ADHD, ODD, PDD-NOS en meer

Gedragsproblemen en -stoornissen

Op deze site is informatie te vinden over allerlei gedragsproblemen en gedragsstoornissen bij kinderen.

Leesbare achtergrondinformatie en praktische tips

Vooral voor ouders is de site een handig naslagwerk, omdat er veel leesbare achtergrondinformatie over de stoornis of probleem te vinden is en de kenmerken goed zijn weergegeven.

Daarnaast zijn er praktische tips te vinden en geven we concrete hulp bij het omgaan met kinderen die anders zijn.
Op deze website behandelen we gedragsstoornissen zoals ADHD, Autisme, maar ook gedragsproblemen zoals problemen met sociale vaardigheden, omgaan met pesten en meer.

Gedragsproblemen bij kinderen zijn voor ouders, leerkrachten, sportleraren en familieleden niet altijd even makkelijk te snappen. Het gedrag van kinderen is nog zo in ontwikkeling dat het ook niet altijd makkelijk is de problemen in het gedrag van kinderen te begrijpen.

Informatie over gedragsproblemen bij kinderen en jongeren

Op deze website vind je informatie over gedragsproblemen bij kinderen en jongeren.
Let er wel goed op dat kenmerken die beschreven worden bij verschillende gedragsproblemen en gedragsstoornissen niet hoeven te betekenen dat er ook echt sprake is van een zwaar gedragsprobleem of een gedragsstoornis.Ook wil een gedragsprobleem of stoornis niets zeggen over het verdere functioneren van het kind of de jongere.

Een kind met een gedragsprobleem of gedragsstoornis kan net zo succesvol worden als andere kinderen, omdat succes natuurlijk niet alleen bepaald wordt door een deel van de karakter-eigenschappen, maar als geheel. Is je kind bijvoorbeeld sociaal minder vaardig, maar wel superhandig, dan hoeft dit absoluut geen probleem op te leveren.

Bekijk de informatie op deze website dus realistisch.

Belangrijk: Deze website is puur informatief bedoeld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend (disclaimer van toepassing).

Blog: Recente artikelen
Alle artikelen

Nieuwsbrief