Quantcast

Tips zwakbegaafdheid

Inhoud

School

Vaak zitten zwakbegaafde kinderen op een gewone school en zijn ze in staat om normaal onderwijs te volgen.

Wanneer een kind vastloopt in het gewone onderwijs kan hij of zij naar een SBO (speciaal basisonderwijs) school.
Na de basisschool kan een zwakbegaafd kind soms naar het VMBO, wanneer dit te hoog gegrepen is, is praktijkonderwijs een optie.
Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs en duurt vijf jaar. Leerlingen worden bij deze vorm van onderwijs voorbereidt op werken, wonen en vrijetijdsbesteding.

Een klein deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs door naar het MBO.

Praktische aanpak:

Praktische aanpak bij een kind dat zwakbegaafd is:

  • Accepteer dat je kind zwakbegaafd is, blijf niet pushen of constant opdrachten geven die te moeilijk zijn.
  • Wees realistisch in welk niveau onderwijs je voor je kind wilt. Op een te hoog school niveau kan het kind overvraagd worden wat, kan leiden tot een negatief zelfbeeld.
  • Benader je kind positief, leg de nadruk op dingen die hij of zij goed kan of goed doet. Het is belangrijk dat het kind een positief zelfbeeld ontwikkelt.
  • Zorg voor duidelijke structuur, zoals een duidelijk dagindeling en duidelijke regels.
  • Geef je kind duidelijke en haalbare opdrachten, waarbij je rekening houdt met de beperkingen van uw kind.

Tips voor ouders:

Tips voor ouders en anderen voor het omgaan met een zwakbegaafdheid:

  • Probeer je verwachtingen die je hebt ten opzichte van de toekomst van je kind bij te stellen naar realistische verwachtingen die passen bij de vermogens van je kind.
  • Blijf voor structureren, zorg er voor dat de gemaakte regels en afspraken regelmatig worden herhaald.
  • Geef duidelijk uitleg over de gemaakte regels, leg uit waarom bepaalde dingen moeten of niet mogen.
  • Geef duidelijke en korte opdrachten. Geef altijd maar één opdracht tegelijk.
  • Zorg altijd voor een snelle reactie op zowel ongewenst gedrag als gewenst gedrag.

Meer over:
– Zwakbegaafdheid: Algemeen
– Kenmerken en oorzaak van zwakbegaafdheid
– Diagnostiek zwakbegaafdheid
– Tips voor het omgaan met zwakbegaafdheid (voor ouders, school en kinderen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *